Browsed by
Tag: gia đình

Bà có ý tốt nhưng khiến cháu sơ sinh tàn phế 1 cánh tay, nhà có trẻ nhỏ nhất định phải chú ý

Bà có ý tốt nhưng khiến cháu sơ sinh tàn phế 1 cánh tay, nhà có trẻ nhỏ nhất định phải chú ý

Nhà có trẻ nhỏ nhất định phải chú ý việc này! Chúng ta đã biết trẻ sơ sinh rất yếu ớt, chỉ hơi không cẩn thận là có thể phát sinh vấn đề. Nhiều người lớn sợ trẻ em bị lạnh hoặc trúng gió đem áo bông, găng tay mặc cho thật chặt. Nhưng làm như vậy thực ra rất nguy hiểm, như trường hợp của em bé dưới dây, chỉ vì bảo vệ quá mức mà mất đi cánh…

Read More Read More