Phim thể loại Kinh Dị

 • HD
Bao Chửng: Song Ngư Quỷ Sự

The Mystery of Jade (2024)

 • HD
Lời Lừa Dối Của Quỷ Dữ

The Devil's Deception (2022)

 • HD
Bơi Đêm

Night Swim (2024)

 • HD
Cuộc Tình Xác Sống

Lisa Frankenstein (2024)

 • HD
The Sinful Nuns of Saint Valentine

The Sinful Nuns of Saint Valentine (1974)

 • HD
Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng

Death Whisperer (2023)

 • HD
Bệnh Viện Kinh Hoàng

Fragile (2005)

 • HD
Hồ Cá Sấu

Lake Placid (1999)

 • HD
Người Gác Nghĩa Trang

Cemetery Man (1994)

 • HD
Caged

Caged (2011)

 • HD
Kí Sự Sát Nhân

A Record Of Sweet Murderer (2014)

 • HD
Mật Mã Quỷ

Devils Pass (2013)

 • HD
The Innkeepers

The Innkeepers (2011)

 • HD
Quỷ Cẩu

Quỷ Cẩu (2023)

 • HD
Tiệc Ăn Chơi Đẫm Máu 2

Slumber Party Massacre II (1987)

 • HD
Tiệc Ăn Chơi Đẫm Máu 1

The Slumber Party Massacre (1982)

 • HD
Tiệc Ăn Chơi Đẫm Máu 3

Slumber Party Massacre III (1990)

 • HD
Cù Lao Xác Sống

Cù Lao Xác Sống (2022)

 • HD
Kẻ Ăn Hồn

Kẻ Ăn Hồn (2023)

 • HD
Mèo Điên

Mad Cats (2023)

 • HD
Hạnh Phúc Máu

Blood Karma (2022)

 • HD
Just 6.5

Just 6.5 (2019)

 • HD
Thuyết Âm Mưu

Conspiracy Theory (1997)

 • HD
Beatriz

Beatriz (1976)

 • HD
Husk

Husk (2011)

 • HD
Shake, Rattle & Roll Extreme

Shake, Rattle & Roll Extreme (2023)

 • HD
Nỗi sợ

Fear (2023)

 • HD
Indigo

Indigo (2023)

 • HD
Exhuma: Quật mộ trùng ma

Exhuma (2024)

 • HD
Cầu Hồn

The Bridge Curse: Ritual (2023)

 • HD
End of Days

End of Days (1999)

 • HD
Vòng Vây Cá Mập

No Way Up (2024)

 • HD
Cô hầu gái (bản Việt Nam)

Cô hầu gái (2016)

 • HD
Primbon

Primbon (2023)

 • HD
Massage Parlor Murders!

Massage Parlor Murders! (1973)

 • HD
Hiện tượng dị thường

Phenomena (2023)